Saltar al contingut principal

Productivitat total dels factors. 2019

L'aportació de la productivitat total dels factors (PTF) al creixement de l'economia catalana va ser de −0,2 punts el 2019. L'augment del PIB de Catalunya (1,9%) es basa en l'aportació del conjunt de factors de producció, de 2,0 punts percentuals (1,3 punts el treball i 0,7 punts el capital). La desacceleració del PIB de l'any 2019 s'explica exclusivament per aquesta menor aportació de la PTF, ja que tant el creixement dels llocs de treball equivalents a temps complet com de l'estoc de capital es va accelerar lleugerament (una dècima en ambdós casos). Des d'una perspectiva complementària, aquesta dinàmica de la PTF reflecteix el retrocés de la productivitat aparent del treball (−0,5%) en conjunció amb una disminució de l'estoc de capital per treballador (−0,7%).

L'Idescat presenta una sèrie actualitzada de la Productivitat total dels factors per al període 2000–2019. Aquesta nova sèrie s'ha elaborat amb la mateixa metodologia que l'anterior, però la incorporació en el càlcul de les estimacions de les macromagnituds obtingudes en la Revisió estadística 2019 ha modificat tots els resultats del període de referència.