Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 33,4% a l'abril del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es concentra en les vendes de productes no alimentaris (−74,4%), mentre que les vendes d'alimentació augmenten (11,6%).

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les posteriors modificacions d'aquest Reial decret, no han afectat la recollida de la informació per a l'elaboració de l'índex de vendes en grans superfícies. Les dades reflecteixen l'evolució del volum de vendes en aquest context.