Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T1/2020

El cost laboral per treballador i mes és de 2.680,88 euros a Catalunya al primer trimestre del 2020, un 2,3% menys que al mateix trimestre del 2019. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 3.910,11 euros, un 1,5% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.326,23 euros, amb una disminució interanual de l'1,6%. El sector del turisme decreix un 5,4% respecte al mateix trimestre del 2019, amb un cost laboral de 1.981,73 euros per treballador i mes.

El cost salarial per treballador i mes disminueix un 2,5% a Catalunya i se situa en 1.968,50 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 2.957,30 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, de 2.551,50 i 1.451,44, respectivament.

Per hora efectiva, el cost laboral és de 20,82 euros i el cost salarial de 15,29 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (19,80 euros), seguit de la cultura (19,03 euros) i del turisme (13,58 euros).

Finalment, el nombre de llocs de treball vacants és de 21.830, un 3,5% menys que un any enrere, i és el sector serveis el que concentra el 89,3% d'aquests llocs de treball.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha fet que moltes empreses hagin tancat o hagin produït amb menor intensitat a partir d'aquesta data. Malgrat aquesta circumstància, la taxa de resposta ha estat molt acceptable, de manera que la qualitat de la informació és similar a la de qualsevol altre trimestre. L'impacte més important en les Estadístiques de cost laboral s'aprecia tant en el decreixement del cost laboral com en la reducció de les hores efectivament treballades.