Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, decreix un 39,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2020. Per grans sectors industrials, decreixen els béns de consum un 17,5%, els béns d’equipament un 75,1% i els béns intermedis un 35,8%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 40,3% interanual a Catalunya.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i la posterior entrada en vigor del permís retribuït recuperable per als treballadors i treballadores per compte d’altri que no prestaven serveis essencials, del 30 de març al 9 d’abril, ha provocat una paralització gairebé total de la major part del teixit productiu industrial en la primera part del mes d’abril i una reincorporació esgraonada a l’activitat després d’aquest període. Malgrat aquestes circumstàncies, la taxa de resposta ha estat molt acceptable, de manera que la qualitat dels indicadors del mes d’abril és similar a la de qualsevol altre mes.