Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 05/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 1,0% interanual a Catalunya al maig del 2020. Per grans sectors industrials, decreixen els preus de l'energia (−19,9%) i els dels béns intermedis (−4,6%), mentre que creixen els preus dels béns d'equipament (0,1%) i els dels béns de consum (1,8%).

D'altra banda, per divisions industrials, les disminucions més grans de preus es registren a les indústries químiques (−10,2%) i a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−6,9%). En canvi, s’incrementen els preus a les indústries de productes alimentaris (2,3%) i a les d’arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (2,1%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials disminueix un 4,9% respecte al mateix mes de l'any anterior.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, ha provocat que moltes empreses hagin tancat o hagin produït amb menys intensitat a partir d'aquella data. Malgrat que aquesta situació suposa que no ha estat possible contactar amb algunes empreses o que alguns informants no han pogut emplenar l’enquesta per no haver tingut vendes, la proporció de preus recollida ha estat molt acceptable, de manera que la qualitat dels indicadors del mes és similar a l’habitual.