Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. T1/2020

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 30,3% interanual al primer trimestre del 2020, fet que suposa un total de 5,1 milions de viatges, 17,6 milions de pernoctacions, una estada mitjana de 3,4 nits i una despesa de 1.265 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges al primer trimestre ha estat de 247 euros per persona, xifra que representa un augment del 9,3% en relació amb el primer trimestre del 2019, i que equival a 72 euros de despesa diària amb una disminució de l'1,8%.

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya se situa en 8,4 milions al primer trimestre del 2020, un 33,1% menys que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, va tenir efectes en els desplaçaments dels residents en limitar la llibertat de circulació de les persones. Aquest fet va afectar els moviments turístics de la segona quinzena del mes de març.