Saltar al contingut principal

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T1/2020

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 32,9% interanual al primer trimestre del 2020, fet que suposa un total de 623,9 milers de viatges, 2.343,1 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 3,8 nits i una despesa de 222 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al primer trimestre del 2020, ha estat de 356 euros per persona, xifra que representa un increment del 4,6% en relació amb el primer trimestre del 2019, i que equival a 95 euros de despesa diària.

El nombre d'excursions a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat es situa en 77,3 milers al primer trimestre del 2020, amb un decrement del 42,2% respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, va tenir efectes en els desplaçaments dels residents en limitar la llibertat de circulació de les persones. Aquest fet va afectar els moviments turístics de la segona quinzena del mes de març.