Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 05/2020

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, i de les ordres INT/248/2020, de 16 de març, i INT/270/2020, de 21 de març, suprimeix el flux de visitants internacionals per motius turístics, per les diferents vies d'accés considerades en l'Enquesta. Malgrat que aquestes disposicions fixen algunes excepcions en els fluxos de persones que poden creuar la frontera, els motius turístics no s'hi consideren. Per aquest motiu, al mes de maig, les magnituds estimades associades a la despesa dels visitants internacionals són zero.