Saltar al contingut principal

Estadística anual d'estructura salarial. 2018. Dades provisionals

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 25.552,84 euros l'any 2018, un 1,5% més que l'any anterior, segons dades provisionals. El salari brut anual de les dones va créixer un 2,2% i es va situar en 22.289,90 euros, mentre que el dels homes va augmentar un 1,1% i va ser de 28.640,23 euros.

Per grans sectors, la indústria presenta el salari brut anual més elevat (30.552,41 euros), seguida de la construcció (26.158,12 euros) i dels serveis (24.425,21 euros).

L'Idescat publica els resultats provisionals de l'Estadística anual d'estructura salarial. Aquests resultats provenen de l'Enquesta d'estructura salarial, que és una operació per mostreig i de periodicitat quadriennal. L'Idescat porta a terme una explotació detallada de l'Enquesta d'estructura salarial, que es difondrà quan es disposi dels resultats definitius.