Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 05/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari cau un 25,6% interanual a Catalunya al maig del 2020. Per grans sectors industrials, tots disminueixen: els béns d'equipament un 39,6%, l'energia un 23,1%, els béns intermedis un 21,9% i els béns de consum un 19,6%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 31,2% respecte a un any enrere.

Les dades del mes de maig estan afectades per l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Tot i la paralització gairebé absoluta de la majoria del teixit productiu industrial durant la primera part del mes d'abril, al mes de maig, la indústria ha recuperat el ritme d'activitat. Així, la taxa de resposta no s'ha vist alterada significativament respecte a un mes normal, i per això s'ha considerat que les dades estimades es poden publicar.