Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, decreix un 33,8% interanual a Catalunya al maig del 2020. Per grans sectors industrials, decreixen els béns de consum un 21,8%, els béns d'equipament un 54,4% i els béns intermedis un 31,2%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 34,9% interanual a Catalunya.

Les dades del mes de maig estan afectades per l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Tot i la paralització gairebé absoluta de la majoria del teixit productiu industrial durant la primera part del mes d'abril, al mes de maig, la indústria ha recuperat el ritme d'activitat. Així, la taxa de resposta no s'ha vist alterada significativament respecte a un mes normal, i per això s'ha considerat que les dades estimades es poden publicar.