Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul sobre l'impacte en l'activitat empresarial de la COVID-19. T2/2020

El 83,6% dels establiments empresarials de Catalunya s'han vist afectats per la crisi sanitària de la COVID-19 al segon trimestre del 2020. El principal impacte en aquests establiments ha estat la disminució de la facturació (87,0%). L'impacte en l'ocupació ha estat del 57,8% i en un de cada tres establiments ha comportat una aturada total de l'activitat (32,6%).

La disminució en la facturació als establiments afectats per la crisi sanitària ha estat del 46,6%, de mitjana, al segon trimestre del 2020, en comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior, i ha arribat al 82,6% en el cas de l'hostaleria.

Gairebé dos de cada tres establiments que han vist disminuir la facturació al segon trimestre del 2020 preveuen recuperar-la en un any o menys d'un any (61,6%), mentre que un 8,4% dels establiments veuen difícil recuperar el nivell de facturació habitual o directament creuen que no el recuperaran i que es veuran abocats a tancar el negoci.

Respecte a l'ocupació, el 57,8% dels establiments empresarials afectats per la crisi sanitària han tingut un impacte en l'ocupació al segon trimestre. D'aquests establiments, el 77,1% han fet una reducció temporal d'ocupació, el 63,8% no han dut a terme les contractacions previstes, el 45,7% no han renovat contractes, el 33,7% han reduït la plantilla de forma permanent i el 6,7% han augmentat el nombre de treballadors.

Quan a les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària, la implantació del teletreball ha estat la mesura adoptada majoritàriament pels establiments de Catalunya afectats per la crisi sanitària al segon trimestre del 2020 (71,4%), seguida de prop per la reorganització i flexibilització de la jornada de treball (70,7%). Altres mesures rellevants són la sol·licitud d'ajut econòmic o financer i la reducció de la jornada laboral, amb un 45,7% i 45,0%, respectivament.

De les mesures que les empreses de Catalunya preveuen adoptar o mantenir a partir de la represa, la reorganització de la jornada laboral és la més freqüent (60,9%), seguida del teletreball (50,8%). Al sector de l'hostaleria, el teletreball queda relegat a la cinquena posició (29,8%) i dona preferència a la introducció d'incentius al consum (55,7%), com ara campanyes comercials, promocions, etc.

L'Idescat du a terme cada trimestre l'Enquesta de clima empresarial, que recull l'opinió dels empresaris sobre la situació, en aquell moment i en el futur, de l'activitat del seu negoci. A més de les preguntes bàsiques, l’enquesta inclou un Mòdul d'actualitat que recull informació d'àmbits d'interès en l'entorn empresarial.

Al segon trimestre del 2020, el Mòdul d'actualitat empresarial centra l'atenció en l'impacte en l'activitat empresarial de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, les mesures que els establiments han aplicat i les previsions i expectatives a partir de la represa.