Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social. 2019

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). S'ofereixen les dades de l'any 2019 per 24 indicadors, corresponents als àmbits de Condicions de vida i treball, Salut, Educació, Habitatge, Seguretat i transport i Oci i cultura.

Aquests indicadors, 52 en total, publicats per primer cop al setembre del 2017, van ser promoguts per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat, per donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social també respon a la inquietud social i política, àmpliament manifestada, respecte de les limitacions del producte interior brut (PIB) com a únic indicador per mesurar el benestar i el progrés social.