Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. 2019

El cost total laboral brut per treballador va ser de 34.014,61 euros a Catalunya l'any 2019 xifra que representa un increment del 2,8% respecte al 2018 segons l'Enquesta anual de cost laboral. Per sectors, el cost laboral brut va augmentar un 3,4% als serveis, un 2,1% a la construcció i un 1,3% a la indústria. Per branques, els creixements interanuals més elevats en el cost laboral brut es van produir al comerç a l'engròs i reparació de vehicles de motor i motocicletes (8,3%) i a l'educació (6,3%). Per contra, on va disminuir més el cost laboral brut va ser a la metal·lúrgia (−2,7%) i al comerç al detall (−0,9%).

El cost salarial va créixer un 2,2% l'any 2019 respecte a un any enrere. Per sectors, va augmentar un 2,7% als serveis, un 2,4% a la construcció i un 0,8% a la indústria.

Per components, el 73,87% del cost laboral brut anual per treballador va correspondre al cost salarial (25.126,94 euros), el 23,42% a les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social (7.967,10 euros) i el 2,71% a la resta de components del cost (920,58 euros).

Per grandària de les unitats, el cost laboral brut per treballador va augmentar un 1,7% en les unitats d'1 a 49 treballadors, un 4,3% en les unitats de 50 a 199 treballadors i un 2,4% en les de 200 treballadors i més.