Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 6,7% al juny del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior i ha augmentat un 35,6% respecte al mes de maig del 2020. L'evolució interanual de l'índex ve motivada per una disminució del 20,0% de les vendes de productes no alimentaris i per un augment del 10,9% de les vendes d'alimentació.

Les dades reflecteixen l’evolució del volum de vendes en el context de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Reial decret 463/2020, de 14 de març), que va finalitzar el 21 de juny.