Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 06/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 76,6 milers al juny del 2020, xifra que suposa una disminució interanual del 96,5%. Segons el país de residència habitual, els països de procedència majoritària són França, Alemanya i Països Baixos amb disminució interanual del 89,9%, el 97,0% i el 95,5%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 96,5%, un 98,5% i un 90,9%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat disminueixen un 97,4% i els de no mercat, un 89,2%.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha suposat la supressió dels controls d'accés a Espanya, d'acord amb l'Ordre INT/551/2020, de 21 de juny, vigent fins al 30 de juny, per la que es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Shengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Per aquest motiu, per carretera només s'ha considerat la presència de visitants per aquesta via a partir del 21 de juny; i per port i aeroport només s'han tingut en compte els visitants a partir del dia 21 per països de l'espai Schengen, mentre que els fluxos internacionals per ferrocarril han estat nuls el mes de juny. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges realitzats pels visitants que finalitzen la seva estada a partir del 21 de juny, moment en què es va poder començar el treball de camp, i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses, atès que s'ha pogut utilitzar els mecanismes habituals per cobrir certa manca de resposta en alguns estrats.