Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 07/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 11,8% al juliol del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior i ha augmentat un 7,6% respecte al mes de juny del 2020. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es concentra en les vendes de productes no alimentaris (−23,1%), mentre que augmenten les d'alimentació (5,7%).