Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 08/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 d'agost de 2020 disminueix un 0,5% respecte al mes de juliol i se situa en 3.329.646, segons dades provisionals.

Per sector econòmic, en comparació amb el mes de juliol, les afiliacions decreixen a la construcció (−1,3%; 2.654 afiliacions), als serveis (−0,5%; 13.814 afiliacions) i a la indústria (−0,3%; 1.617 afiliacions), mentre que augmenten a l'agricultura (1,3%; 774 afiliacions).

Per divisió econòmica, les disminucions més elevades en nombres absoluts es registren a l'educació (−4,8%; 6.673 afiliacions), als serveis de menjar i begudes (−1,6%; 3.404 afiliacions) i al comerç al detall (−0,9%; 3.016 afiliacions). Els augments més grans respecte al mes de juliol, també en nombres absoluts, es donen als serveis a edificis i activitats de jardineria (2,8%; 2.932 afiliacions), a les activitats relacionades amb l'ocupació (4,1%; 1.914 afiliacions) i a l'agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen (1,6%; 894 afiliacions).

Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri disminueixen un 0,6%, mentre que les afiliacions per compte propi es mantenen estables respecte al mes de juliol. En les afiliacions per compte d'altri decreixen tant les de contracte temporal (−2,1%) com les de contracte indefinit (−0,1%). Pel que fa a la jornada, baixen les afiliacions a jornada completa (−0,2%) i a jornada parcial (−2,2%), mentre que els contractes fixos discontinus es mantenen estables.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya disminueix un 0,4% a l'agost del 2020 respecte al mes de juliol i se situa en 3.196.845 persones.

Per comarques i en termes percentuals, on més disminueix el nombre de persones afiliades és al Baix Empordà (−2,2%), al Segrià (−2,1%) i a l’Alt Empordà (−1,8%). Per contra, l'Aran (2,2%), el Pla d’Urgell (1,4%) i l’Alt Penedès (1,3%) són les comarques on augmenta més intensament.

Per sexe, tant el nombre d'homes afiliats com el de les dones afiliades disminueix un 0,4%. Segons la nacionalitat, el nombre d'afiliats amb nacionalitat espanyola decreix un 0,5% i el nombre d’afiliats estrangers, un 0,1%.

A conseqüència de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, l'Idescat publica resultats mensuals provisionals dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat a l'últim dia de cada mes. L'estadística d'Afiliats i afiliacions té com a referència l'últim dia de març, juny, setembre i desembre, però mentre duri la situació d’excepcionalitat també es publicaran dades a l'últim dia de cada mes que estigui disponible. Els resultats definitius es publicaran d'acord amb el Calendari de difusió de l'Idescat.