Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. T2/2020

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 85,5% interanual al segon trimestre del 2020, fet que suposa un total d'1,3 milions de viatges, 4,1 milions de pernoctacions, una estada mitjana de 3,1 nits i una despesa de 175 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges al segon trimestre ha estat de 134 euros per persona, xifra que representa una disminució del 43,7% en relació amb el segon trimestre del 2019, i que equival a 43 euros de despesa diària amb una disminució del 48,4%.

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya se situa en 3,6 milions al segon trimestre del 2020, un 69,0% menys que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, va tenir efectes en els desplaçaments dels residents en limitar la llibertat de circulació de les persones. D'acord amb el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, a partir del 21 de juny es permet la mobilitat de la població per tot el territori.