Saltar al contingut principal

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T2/2020

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat disminueix un 91,1% interanual al segon trimestre del 2020, fet que suposa un total de 115,7 milers de viatges, 1.088,6 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 9,4 nits i una despesa de 222 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al segon trimestre del 2020, ha estat de 450 euros per persona, xifra que representa un decrement del 43,1% en relació amb el segon trimestre del 2019, i que equival a 48 euros de despesa diària.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, va tenir efectes en els desplaçaments dels residents en limitar la llibertat de circulació de les persones. D'acord amb el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, a partir del 21 de juny es permet la mobilitat de la població per tot el territori.