Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en càmpings. 2019. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va augmentar un 2,3% a Catalunya l'any 2019, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 4,6%: les dels catalans van créixer un 3,4%, les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 13,1% i les del turisme estranger un 0,3%. Per marques turístiques, Costa Brava i Costa Daurada són les que van concentrar més pernoctacions (7.197,3 i 5.371,3 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe positiu, (0,3% i 3,2%, respectivament). D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en càmpings va augmentar un 4,3% anual.