Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 08/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 12,4% a l'agost del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior, el mateix descens que respecte al mes de juliol del 2020. Per grups de productes, destaca la disminució interanual, per primera vegada des de finals del 2018, de les vendes de productes d’alimentació (−2,3%), mentre que les de la resta de productes mantenen una tendència negativa (−21,2%).