Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 2019. Dades definitives

L'any 2019, la despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 4,1% respecte a l’any 2018 i es va situar en 21.319 milions d’euros, segons dades definitives. Segons el país de residència habitual, destaquen els Estats Units i França, amb una despesa total de 2.533 i 2.458 milions d'euros i un increment interanual del 6,6% i 1,5%, respectivament. La despesa mitjana diària per persona va ser de 197 euros, dada que va suposar un increment interanual del 6,5%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (5.683 milions d'euros) i a les activitats (4.324 milions d'euros).