Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 08/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 8,7% interanual a Catalunya a l'agost del 2020. Per grans sectors industrials, tots disminueixen: els béns d'equipament un 20,5%, l'energia un 8,6%, els béns de consum un 4,9% i els béns intermedis un 3,4%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 8,8% respecte a un any enrere.