Saltar al contingut principal

Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS). 11/2019

L'Idescat publica, normalitzada en català, la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS), corresponent al Reglament Delegat (UE) núm. 1755/2019 de la Comissió Europea, de 8 d'agost de 2019, que modifica els annexos del Reglament (CE) núm. 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell d'Europa, per la qual s'estableix una nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (DOUE L270, de 24 d'octubre de 2019).

A banda d'aquesta versió, a l'apartat Codis territorials i d'entitats també es difonen la resta de nomenclatures NUTS, aprovades pel Parlament Europeu i el Consell d'Europa.

La NUTS és la llista de les regions de la Unió Europea estructurada en tres nivells jeràrquics, establerta per Eurostat amb la finalitat de disposar d'una divisió uniforme d'unitats territorials de la Unió Europea, per elaborar les estadístiques regionals.

A partir de la versió corresponent al Reglament (CE) 176/2008 (DOUE L61, de 5 de març de 2008), l'Idescat ha normalitzat en català les diferents versions, d'acord amb els criteris de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans.