Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 5,2% al setembre del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior i ha augmentat un 3,9% respecte al mes d’agost del 2020. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es concentra en les vendes de productes no alimentaris (−13,4%), mentre que augmenten les d'alimentació (4,3%).