Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. T3/2020

El producte interior brut de Catalunya mostra una taxa interanual del −9,1%, segons l'estimació avançada del tercer trimestre del 2020. La taxa intertrimestral de Catalunya se situa en el 15,7% aquest tercer trimestre, que implica una recuperació important respecte del segon trimestre, quan la taxa va ser d'un −16,3%.

En el tercer trimestre tots els sectors econòmics presenten taxes de variació interanuals negatives, però la intensitat de les caigudes és molt inferior respecte als valors registrats al segon trimestre.

La indústria mostra una taxa interanual del −8,2%, però es recupera respecte al segon trimestre (−19,4%). El sector serveis registra una reducció important de l'activitat (−9,3%). Aquesta dada mostra una recuperació en relació amb el trimestre anterior (−20,5%). La construcció presenta una disminució del 7,6% respecte del mateix període de l'any anterior, fet que representa una millora important en relació amb el trimestre anterior (−28,0%). L'agricultura manté la tendència negativa de trimestres anteriors, amb una taxa del −2,0%.

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del tercer trimestre de 2020 està elaborat amb la informació disponible a dia d'avui sobre l'evolució econòmica del trimestre. Té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 14 de desembre.