Saltar al contingut principal

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2019/20

En el curs 2019-2020, hi havia 808.110 alumnes d'ensenyaments obligatoris a Catalunya. D'aquests, un 12,2% es desplaçaven a un altre municipi de Catalunya per estudiar. Pel que fa als ensenyaments postobligatoris hi havia 219.335 alumnes i el percentage dels que estudiaven a un altre municipi era del 43,5%.

El percentatge d'alumnes que es desplacen a un altre municipi per estudiar és un 9,4% en el cas de l'educació primària i un 16,1% a l'ESO. Les comarques amb un percentatge major d'alumnes d'ensenyaments obligatoris que no estudien al seu municipi de residència són el Pallars Sobirà (38,9%) i el Priorat (34,2%). Per contra, les comarques amb un percentatge menor són el Barcelonès (5,1%) i el Montsià (8,0%).

Dels 219.335 alumnes d'ensenyaments postobligatoris, un 43,5% es desplacen a un altre municipi de Catalunya per estudiar. El percentatge és més elevat en cicles formatius de grau superior (61,0%) i de grau mitjà (53,5%) que al batxillerat (25,2%). Les comarques amb un percentatge major d'alumnes d'ensenyaments postobligatoris que estudien en un municipi distint del que resideixen són la Terra Alta (90,0%) i la Conca de Barberà (84,5%). A l'altre extrem, els percentatges més baixos són el Barcelonès (17,5%) i el Segrià (31,6%).

En relació amb els alumnes d'educació infantil de 2n cicle (194.995) que estudien i resideixen a Catalunya, només el 8,6% es desplacen fora del municipi per anar a escola.

Per municipis, s'observa que com menys població té un municipi, més percentatge d'alumnes estudien en un altre municipi de Catalunya. Entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d'alumnes que estudien en un altre municipi és del 6,9%, mentre que en els municipis de menys de 5.000 habitants és del 49,9%.

Entre els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, n'hi ha quatre on més de la meitat dels alumnes estudien en un altre municipi: Sant Antoni de Vilamajor (68,9%), Santa Cristina d'Aro (58,1%), Tiana (51,7%) i Sarrià de Ter (51,1%). A l'altre extrem, Barcelona i Lleida són els que en tenen un percentatge més baix (un 3,4%). En relació amb els llocs d'estudi localitzats, destaquen l'Arboç i Montgat com els municipis que més percentatge d'estudiants atreuen d'altres poblacions, un 64,8% i un 51,4%, respectivament.

D'altra banda, destaca Sant Just Desvern per ser el municipi amb més mobilitat d'alumnes en termes relatius, ja que hi ha un alt percentatge d'alumnes residents que estudien en un altre municipi (38,9%) i un alt percentatge d'alumnes d’altres municipis que s'hi desplacen per estudiar (el 44,1% dels llocs d'estudi localitzats).

Per una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals.