Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2019-2020

El 26,9% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2019, segons l’Enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i del comerç electrònic a les empreses 2019-2020. Aquesta dada suposa un increment d'1,6 punts respecte a l'any anterior (25,3%). Per tipus de canal de venda, el 22,1% de les empreses van vendre a través de la pàgina web o l'aplicació mòbil de l'empresa i el 8,2%, ho van fer a través de missatges tipus EDI o similar.

Pel que fa a la intensitat d’ús de les TIC en el primer trimestre del 2020, el 98,1% de les empreses de 10 ocupats o més té connexió a Internet. D’aquestes, el 85,7% disposa de pàgina web i el 83,7% fa ús de la signatura digital en comunicacions amb agents externs. El 66,4% de les empreses de 10 ocupats o més amb connexió a Internet utilitzen algun dels mitjans socials per motius de treball; entre aquests, destaca l’ús de les xarxes socials (87,8%). Pel que fa a la compra de serveis d’informàtica en núvol (cloud computing), el primer trimestre del 2020 el 35,1% de les empreses amb connexió a Internet n’han fet ús.

En relació amb les empreses de menys de 10 ocupats, el 77,3% té connexió a Internet, i d'aquestes el 79,9% s'hi connecta mitjançant banda ampla fixa i el 33,3% té pàgina web.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors relatius a l'ús de les tecnologies per part de les empreses catalanes. Els resultats sobre l'equipament i l'ús de les TIC es refereixen al primer trimestre de 2020, mentre que la informació sobre el comerç electrònic fa referència a l'any 2019.