Saltar al contingut principal

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2018

El Barcelonès i el Garraf són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2018, amb 26.939 i 26.120 euros, respectivament.

Si es fa l'anàlisi per municipis, Parcs del Penedès i Matadepera són els que mostren els valors més elevats, amb 56.392 i 48.013 euros, respectivament.