Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 11/2020. Dades definitives

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 30 de novembre de 2020 se situa en 3.388.690 i es manté estable respecte al mes d’octubre, en termes percentuals, amb una disminució de 1.638 afiliacions.

Per sector econòmic, en comparació amb el mes d’octubre, les afiliacions creixen a la construcció (0,2%; 397 afiliacions) i decreixen a la indústria (−0,3%; 1.226 afiliacions) i a l’agricultura (−0,1%; 57 afiliacions). Els serveis es mantenen estables en termes percentuals i perden 752 afiliacions respecte al mes anterior.

Per divisió econòmica, els creixements més elevats en nombres absoluts es registren a les activitats relacionades amb l’ocupació (9,3%; 5.021 afiliacions), a l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (1,3%; 2.875 afiliacions) i a les activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses (1,2%; 867 afiliacions). Les disminucions més grans respecte al mes d’octubre, també en nombres absoluts, es donen als serveis de menjar i begudes (−2,3%; 4.384 afiliacions), als serveis d’allotjament (−8,4%; 3.027 afiliacions) i a les activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (−2,6%; 1.106 afiliacions).

Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri disminueixen un 0,1%, mentre que les que són per compte propi es mantenen estables. En les afiliacions per compte d'altri creixen les de contracte temporal (0,6%), mentre que les de contracte indefinit decreixen un 0,4%. Pel que fa a la jornada, augmenten les afiliacions a jornada completa (0,2%) i decreixen els contractes fixos discontinus (−8,7%) i les afiliacions a temps parcial (−0,2).

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya decreix un 0,1% al novembre del 2020 respecte al mes d’octubre i se situa en 3.232.681 persones.

Per comarques i en termes percentuals, on més augmenta el nombre de persones afiliades és a l’Alt Penedès i al Pallars Jussà (0,5%, en tots dos casos) i al Segrià i a Osona (0,3%, en tots dos casos). Per contra, el Baix Empordà i la Selva (−2,0% en tots dos casos) i l’Alt Empordà (−1,5%) són les comarques on més disminueix.

Per sexe, el nombre de dones afiliades decreix un 0,1% i el d'homes es manté estable. Segons la nacionalitat, el nombre d'afiliats amb nacionalitat espanyola disminueix un 0,1%, mentre que el nombre d’afiliats estrangers augmenta un 0,1%.

A conseqüència de l'emergència sanitària provocada per la covid-19, l'Idescat publica resultats mensuals dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat a l'últim dia de cada mes. L'estadística d'Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat té com a referència l'últim dia de març, juny, setembre i desembre, però mentre duri la situació d’excepcionalitat també es publicaran dades a l'últim dia de cada mes que estigui disponible.