Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 10/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2020. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 4,9% i els béns de consum un 0,6%, mentre que disminueixen l'energia un 7,0% i els béns d'equipament un 3,4%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 5,6% respecte a un any enrere.