Saltar al contingut principal

Enquesta d'estructura salarial. 2018

El guany mitjà anual per treballador a Catalunya va ser de 25.552,84 euros l'any 2018, un 1,5% més que el salari brut mitjà anual de l'any anterior, segons l'Enquesta d'estructura salarial. El guany mitjà anual de les dones va créixer un 2,2% interanual i es va situar en 22.289,90 euros i el dels homes va ser de 28.640,23 euros, un 1,1% més que el 2017. El guany mitjà per hora treballada que van percebre les dones (11,74 euros) l'any 2018 representava un 87,6% del percebut pels homes (13,40 euros).

Per tipus de jornada, el guany mitjà anual dels treballadors a temps complet va ser de 29.738,35 euros, un 2,8% superior al salari brut mitjà anual de l'any anterior, mentre que el dels treballadors a temps parcial va augmentar un 2,7% i es va situar en 12.256,59 euros. El guany mitjà per hora treballada va ser de 13,01 euros per als treballadors a temps complet i de 10,32 euros per als de temps parcial.

Per branques d'activitat, el guany mitjà anual dels treballadors de les activitats financeres i assegurances va ser el més elevat (44.583,97 euros), mentre que el dels assalariats de l'hostaleria (15.881,48 euros) va ser el més baix.

Segons l'ocupació, el guany mitjà anual dels directors i gerents va ser de 54.727,61 euros, un 114,2% superior al guany mitjà. En l'extrem contrari, el dels treballadors d'ocupacions elementals va ser de 16.157,23 euros, un 36,8% inferior al guany mitjà.

Quant a la distribució del guany anual, el salari medià es va situar en 22.151,28 euros, 3.401,56 euros menys que el salari mitjà. Per decils de salari, el guany anual del 10% de la població assalariada amb menys ingressos va ser de menys de 8.991,48 euros (decil 10), mentre que, a l'altre extrem, el guany anual del 10% amb més ingressos va superar els 45.266,62 euros (decil 9).

L'Idescat, a banda de difondre els resultats de l'Enquesta d'estructura salarial 2018, ha ampliat i reestructurat la informació disponible, sobretot pel que fa als indicadors de distribució i desigualtat, tant del guany anual per treballador com del guany per hora.