Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 11/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 43 milions d'euros al novembre del 2020, xifra que suposa una disminució del 95,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaquen França i Estats Units amb una despesa de 7 i 4 milions d’euros i una davallada interanual del 93,4% i 97,0%, respectivament. A continuació es troben Alemanya, Itàlia, Regne Unit i Països Baixos, tots ells amb una despesa de 3 milions d'euros i una disminució interanual del 94,5%, 93,9%, 95,3% i 88,0%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 110 euros, dada que indica una disminució interanual del 45,1%. Les principals partides de despesa corresponen a les activitats (11 milions d'euros) i al transport internacional (10 milions d'euros).

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/1006/2020, de 29 de octubre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de novembre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.