Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 de desembre de 2020 va disminuir un 2,2% respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.370.175 afiliacions, segons dades provisionals. En nombres absoluts, la davallada interanual va ser de 77.400 afiliacions. En canvi, respecte al 30 de setembre d'aquest mateix any, les afiliacions van pujar en 13.510 (0,4%).

Per sector econòmic, i si es compara amb el desembre de l'any anterior, les afiliacions van disminuir als serveis (−2,5%), a la indústria (−1,9%) i a l'agricultura (−0,8%), mentre que van augmentar lleugerament a la construcció (0,3%).

Per divisió econòmica, quatre branques van encapçalar la davallada de les afiliacions en nombres absoluts i acumulen més del 75% del descens interanual. Així, en relació amb el mateix període de l'any anterior, els serveis de menjar i begudes van disminuir en 31.064 afiliacions (−14,5%), el comerç al detall va perdre 12.522 afiliacions (−3,7%), els serveis d'allotjament van decréixer en 8.778 afiliacions (−20,9%) i les activitats esportives, recreatives i d'entreteniment en 6.444 (−13,2%). Per contra, les divisions on més van augmentar les afiliacions van ser les activitats sanitàries (10.492; 5,2%), l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (8.639; 4,1%) i els serveis de tecnologies de la informació (2.205; 2,9%).

Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri (−2,6%) van baixar més que les afiliacions per compte propi (−0,2%). En les afiliacions per compte d'altri destaca la disminució interanual dels contractes temporals (−8,6%) i els contractes indefinits van decréixer un 0,4%.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va disminuir un 1,9% al desembre del 2020 respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 3.214.634 persones, 62.931 persones menys.

Per comarques i en termes percentuals, on més va disminuir el nombre de persones afiliades és al territori de l’Aran (−10,5%), a l’Alta Ribagorça (−3,7%) i al Barcelonès (−3,4%). Per contra, el Montsià i el Baix Ebre (0,8% en tots dos casos) i la Segarra i la Garrotxa (0,4% en tots dos casos) són les comarques on van augmentar més intensament.

Per sexe, el nombre de dones afiliades va decréixer un 2,0% i el d'homes ho va fer en un 1,9%. Per edat, destaquen les disminucions interanuals de les persones afiliades de menys de 30 anys (−7,1%) i de 30 a 44 anys (−4,2%), i l'increment de les persones afiliades de 55 anys i més (3,2%), seguit de les de 45 a 54 anys (1,0%). Per nacionalitat, el decrement interanual dels afiliats estrangers (−2,4%) va ser més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (−1,8%).

A conseqüència de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, l'Idescat difon els resultats provisionals dels afiliats i les afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal del desembre de 2020. Els resultats definitius es publicaran al març, d'acord amb el Calendari de difusió de l'Idescat.