Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2020

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 0,6% interanual a Catalunya al novembre del 2020. Per grans sectors industrials, van augmentar els béns d'equipament un 8,3% i els béns intermedis un 3,9%, mentre que els béns de consum van disminuir un 7,5%. En aquell mateix període, l'índex general de l'IVNI va disminuir un 0,8% interanual a Catalunya.