Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van disminuir un 84,0% interanual a Catalunya al desembre del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic va decréixer un 68,8%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van decréixer un 59,9%, i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 79,9%. Les pernoctacions del turisme estranger van disminuir un 92,7% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia, Alemanya i Regne Unit són els que van fer més pernoctacions en termes absoluts (28,1, 9,6, 6,8 i 6,6 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que van concentrar més pernoctacions (152,0 i 88,7 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives del 89,6% i 73,4%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va disminuir un 80,6% interanual amb decrements en el turisme domèstic (66,9%) i en el turisme estranger (91,1%).

L'any 2020, les pernoctacions en els establiments hotelers van disminuir un 77,4% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van decréixer un 55,3% respecte a un any enrere (−44,7% el català i un −68,2% el procedent de la resta de l'Estat), i les del turisme estranger van disminuir un 85,5%. Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que van registrar més pernoctacions (4.616,8 i 2.963,7 milers, respectivament). Durant l'any 2020, el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 37,4%. Pel que fa al nombre de viatgers, aquest va disminuir un 72,2% respecte a l'any 2019.