Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2020 i any 2020. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va disminuir un 49,7% interanual al quart trimestre del 2020, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Segons l'origen del turisme, el domèstic va decréixer un 20,4%: el turisme català va disminuir un 19,3% i el procedent de la resta de l'Estat un 42,5%. Pel que fa al turisme estranger, va decréixer un 87,7%. D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en els càmpings va disminuir un 46,3% interanual.

L'any 2020, el nombre de pernoctacions als càmpings va decréixer un 57,2% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings.

Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 30,9%: un 27,4% les dels catalans i un 53,1% les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat; les del turisme estranger van disminuir un 81,4%. D'altra banda, el nombre de viatgers va disminuir un 49,4% anual.