Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 85 milions d'euros al desembre del 2020, xifra que suposa una disminució del 92,1% respecte al mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual, destaquen França i Alemanya amb una despesa total de 21 i 5 milions d'euros, fet que suposa una disminució interanual del 75,5% i del 89,3%, respectivament. La despesa mitjana diària per persona va ser de 115 euros, dada que suposa una disminució interanual del 40,4%. Les partides de despesa principals van correspondre al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (23 milions d'euros) i a la despesa en activitats (22 milions d'euros).

L'any 2020, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va decréixer un 82,9%, i es va situar en 3.640 milions d’euros. D'altra banda, la despesa mitjana diària per persona va ser de 159 euros amb una disminució del 19,3%, respecte a l'any 2019, segons dades provisionals.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/1119/2020, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de desembre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.