Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 12/2020 i any 2020. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya es va situar en 97,3 milers al desembre del 2020, xifra que va suposar un descens interanual del 90,2%. Segons el país de residència habitual, els països de procedència majoritària França, Alemanya i Itàlia van presentar taxes interanuals negatives (−75,4%, −90,5% i −95,3%, respectivament).

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, de negoci i els viatges d'altres motius (salut, estudis, família...) van disminuir un 94,3%, un 76,9% i un 70,2%, respectivament. Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars van decréixer un 93,0% i els habitatges de familiars o amics, un 83,3%.

L'any 2020, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va disminuir un 80,0% respecte a l'any 2019, i es va situar en 3,9 milions, segons dades provisionals. Per país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França, Regne Unit Alemanya i Itàlia van registrar taxes negatives (−67,9%, −85,9%, −84,0% i −83,1%, respectivament).

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/1119/2020, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de desembre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.