Saltar al contingut principal

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2019

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va ser del 27,8% l'any 2019, 8 dècimes més elevada que el 2018 i 44,8 punts més baixa que la de la població sense discapacitat. Pel que fa a la taxa d’atur, va ser del 24,9% (1,8 punts més que el 2018 i 14,3 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat). Quant a la taxa d'activitat, es va situar en un 37,0%, 2 punts més que el 2018 i 44,3 punts més baixa que la de la població sense discapacitat (81,3%).

L'estructura demogràfica de la població activa amb discapacitat va mostrar una presència més elevada d'homes (56,6% dels actius amb discapacitat enfront del 52,2% dels actius sense discapacitat), així com una proporció més elevada de persones de 45 a 64 anys (57,2% dels actius amb discapacitat enfront del 43,0% dels actius sense discapacitat). Pel que fa al nivell de formació assolit, va ser més baix (el 74,5% de la població activa amb discapacitat tenia com a màxim estudis secundaris, enfront del 54,9% dels actius sense discapacitat).

La taxa d'activitat de les dones amb discapacitat va ser més baixa que la dels homes en 3,2 punts, mentre que entre la població sense discapacitat la diferència entre sexes va ser de 8,4 punts. En relació amb el 2018, cal destacar l'augment de 7,1 punts de la taxa d'activitat de la població de 16 a 44 anys, mentre que la taxa d'activitat de 45 a 64 anys no va variar.

Respecte a les característiques de l'ocupació, el 92,6% de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat era assalariada (2,7 punts més que el 2018) i, d'aquesta, el 79,0% tenia un contracte indefinit. D'altra banda, el 76,8% de la població ocupada amb discapacitat treballava a jornada completa i el 82,8% ho feia en el sector serveis.