Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2020. Dades definitives

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener de 2020 era de 7.780.479 habitants, segons dades definitives del Padró municipal d'habitants. Per lloc de naixement, 4.947.418 habitants (el 63,6%) han nascut a Catalunya, 1.248.206 habitants (el 16,0%) a la resta d'Espanya i 1.584.855 habitants (el 20,4%) a l'estranger.

Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (81,8%), les Garrigues (80,2%), el Priorat (80,0%), el Pallars Sobirà (80,0%), el Solsonès (79,0%), el Moianès (78,6%) i el Berguedà (78,2%).

Els majors percentatges de població nascuda a la resta d'Espanya eren al Baix Llobregat (20,6%), Aran (20,3%), el Tarragonès (19,9%) i el Baix Penedès (18,9%), en canvi, la Terra Alta (5,6%) i les Garrigues (6,0%) eren les comarques que tenien menys proporció de població nascuda a la resta d'Espanya.

Pel que fa a la proporció de població nascuda a l'estranger, els màxims es registraven a les comarques de l'Alt Empordà (28,3%), el Barcelonès (27,3%) i la Segarra (27,2%), mentre que les proporcions més baixes corresponien al Pallars Sobirà (12,0%), el Ripollès (12,1%) i l'Anoia (12,2%).