Saltar al contingut principal

Índex d'igualtat de gènere. 2018

L'Idescat publica l'Índex d'igualtat de gènere (IIG) de Catalunya 2018. Aquesta estadística l'elabora l'Idescat, juntament amb l'Institut Català de les Dones.

L'IIG a Catalunya l'any 2018 va ser de 72,5 punts (la igualtat total se situa en 100) amb un augment d’1,6 punts en relació amb l’any 2017 i de 7,6 punts des de l’any 2010. La puntuació de Catalunya en igualtat de gènere és superior en 0,5 punts a la del conjunt d’Espanya (72,0) i en 4,6 punts a la de la Unió Europea (67,9).

L'anàlisi per dimensions mostra que la salut és la dimensió amb més igualtat de gènere (90,8 punts), seguida de les dimensions dels diners (80,0), el treball (75,4) i el temps (73,7). En canvi, les dimensions que presenten menys igualtat de gènere són les del poder (66,4) i el coneixement (63,0).

Des de l'any 2010, l'evolució temporal de les dimensions que componen l'Índex d’igualtat de gènere mostra avenços amb diferents ritmes. Així, destaca la millora de la dimensió del poder, amb un augment de 24,5 punts, mentre que els avenços en igualtat de les dimensions de la salut i el coneixement són de 4,3 i 4,1 punts, respectivament. Les millores són més lentes en les dimensions dels diners (2,2 punts) i del treball (1,5 punts), mentre que en la igualtat en la dimensió del temps registra un retrocés de 2 punts.

Índex d'igualtat de gènere per dimensions i subdimensions 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Índex d'igualtat de gènere 72,5 72,0 67,9
Treball 75,4 73,2 72,2
Diners 80,0 77,8 80,6
Coneixement 63,0 67,6 63,6
Temps 73,7 64,0 65,7
Poder 66,4 69,4 53,5
Salut 90,8 90,1 88,0
Font: Idescat i ICD. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Nota: L'índex utilitza una escala d'1 a 100, on 100 és la igualtat total entre dones i homes.

En comparació amb la Unió Europea, Catalunya registra més bons resultats en igualtat en 4 de les 6 dimensions, especialment en poder i temps, amb una diferència de 12,9 punts i 8,0 punts, respectivament. En canvi, presenta puntuacions lleugerament més baixes en les dimensions dels diners i el coneixement, ambdues amb una diferència de −0,6 punts.

En relació amb el conjunt d'Espanya, Catalunya se situa 9,7 punts per sobre en la dimensió del temps, en 2,3 punts per sobre en les dimensions del treball i dels diners, i en 0,7 punts per sobre en la dimensió de la salut. D' altra banda, Catalunya presenta menors puntuacions en igualtat de gènere en les dimensions del coneixement (−4,6 punts) i poder (−3,1 punts)..

L'IIG té per objectiu reflectir la realitat de la igualtat entre homes i dones en aspectes importants del benestar i el desenvolupament de les persones. Es calcula d'acord amb la metodologia de l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) a partir de 31 indicadors bàsics, estructurats de forma jeràrquica en 6 dimensions: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut.

Els resultats de l'IIG i dels seus components es presenten en una escala adimensional, en un interval que va d'1 a 100, en el qual 1 significa desigualtat total i 100, igualtat total. S'ofereixen dades de Catalunya per als anys 2005, 2010, 2012, 2015, 2017 i 2018, que són els que ha publicat l'EIGE i es mostren resultats comparats amb Espanya i la Unió Europea.

També s'actualitzen els indicadors 5.50 i 5.60 dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya a partir de les dades de l'índex d'igualtat de gènere.