Saltar al contingut principal

Estimació de la població centenària. 2019

La població centenària estimada de Catalunya va ser de 2.100 persones a 1 de gener de 2019. Aquesta xifra representa un augment del 6,3% respecte d'un any enrere.

En els darrers 10 anys gairebé es va duplicar el nombre de centenaris, que va passar de 1.105 persones el 2009 a 2.100 persones el 2019. Pel que fa a persones de 105 anys o més, a Catalunya el 2009 n'hi residien 70 i el 2019 n'hi residien 130.

Aproximadament dues terceres parts dels centenaris (el 65,4%) tenien 100 o 101 anys, i una tercera part dels centenaris (el 34,6%) tenia 102 anys o més. Les dones van representar el 83,1% de la població centenària.

Amb l'elaboració de les dades per al 2019 es revisen les dades del període 2005-2018.