Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 85,8% interanual a Catalunya al febrer del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 69,5%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans decreixen un 61,2%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 77,6% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 94,1% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (148,9 i 96,4 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives del 89,4% i 71,2%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 83,6% interanual, amb una disminució en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 69,4% i 93,6%, respectivament.