Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T4/2020

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) va disminuir un 13,8% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2020. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també va presentar una disminució del 10,7% respecte a un any enrere, atès que el comerç va decréixer un 6,9% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 17,3%. Dins d'altres serveis, els decrements més destacats es van donar a l’hostaleria (−59,2%) i a les activitats administratives i serveis auxiliars (−19,6%). D'altra banda, només es va registrar un increment al sector de la informació i comunicacions (0,6%).