Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 02/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 55 milions d'euros al febrer del 2021, xifra que suposa una disminució del 94,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaca França amb una despesa de 10 milions d’euros i una davallada interanual del 91,8%. A continuació es troben Itàlia i Alemanya amb una despesa de 4 i 3 milions d'euros i una disminució interanual del 86,3% i 93,9%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 142 euros, dada que indica una disminució interanual del 22,6%. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (15 milions d'euros) i a les activitats (12 milions d'euros).

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny de 2020 no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/62/2021, de 28 de gener, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de novembre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.