Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T1/2021

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al primer trimestre de 2021 registra un saldo de −20,3 punts. El 35,7% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió desfavorable de la marxa del seu negoci al primer trimestre, mentre que el 15,4% la té favorable i el 48,9% considera que s’ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots els sectors presenten saldos negatius en la marxa del negoci, encapçalats per l'hostaleria i el comerç, amb saldos de −70,4 i −21,9 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al segon trimestre del 2021 registren un saldo de −9,7 punts. El 18,4% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 28,0% opina que serà desfavorable, percentatge que s'eleva fins al 64,7% en el cas de l'hostaleria. El 53,6% restant considera que es mantindrà estable.