Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2021. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya és de 7.756.928 habitants a 1 de gener del 2021, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa una disminució de 23.551 persones (0,3%) respecte de l'1 de gener del 2020.

Per nacionalitat, la població estrangera és d'1.245.038 habitants, amb una disminució de 15.581 persones (1,2%). La població de nacionalitat espanyola, que és de 6.511.890 habitants, decreix en 7.970 persones. La població de nacionalitat estrangera representa el 16,1% del total.

Per lloc de naixement, la població nascuda a l'estranger augmenta en 8.475 persones i la nascuda a Catalunya ho fa en 3.706 persones; en canvi, la població nascuda a la resta d'Espanya disminueix en 35.732 persones.

Per províncies, la població augmenta a Tarragona en 4.632 persones, a Girona en 3.203 persones i a Lleida en 611 persones; en canvi, a Barcelona disminueix en 31.997 persones.

Les dades provisionals de l'explotació estadística del Padró només estan disponibles per províncies. Es proporciona informació de la població padronal desagregada segons les variables de sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

El desembre de 2021 l'Idescat publicarà les xifres definitives de població per municipis, comarques i Aran, àmbits del pla territorial i províncies. Les xifres de població de cada un dels municipis es declaren oficials pel Govern espanyol, mitjançant reial decret (vegeu Quines xifres de població publica l'Idescat?).