Saltar al contingut principal

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2021

El nombre de catalans residents a l'estranger és de 340.514 persones, a 1 de gener de 2021, xifra que representa un increment de 9.325 persones i una variació anual del 2,8%. La limitació de la mobilitat internacional arran de la pandèmia de la covid-19 ha suposat un alentiment significatiu del creixement del nombre de catalans residents a l'estranger.

Per continents, l'augment més significatiu de residents catalans a l'estranger correspon a Europa, amb un increment de 8.077 persones. En canvi, l'augment de residents a la resta de continents és molt menor, amb un creixement de 706 residents al continent americà. Cal destacar que, per primera vegada, es registra una disminució de residents a l'Amèrica del Sud (−332). Pel que fa al continent asiàtic l’augment és de 298 residents, al continent africà de 147 residents i de 97 residents a Oceania.

Per països, l'increment més alt s'ha registrat al Regne Unit, on resideixen 26.759 catalans a 1 de gener de 2021, 2.243 persones més que l'any anterior, quan aquest país formava part de la Unió Europea. També han crescut de forma significativa els residents a França (2.194) i Alemanya (1.311), mentre que el major descens es registra a quatre països d'Amèrica del Sud: Equador (−241), Veneçuela (−187), Xile (−90 ) i Perú (−67).

A nivell territorial, totes les comarques i Aran han incrementat el nombre d'inscrits a les oficines consulars, amb l'excepció de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Els augments més alts en valors absoluts es registren al Barcelonès (3.501 persones) i al Vallès Occidental (761). En termes relatius destaquen el creixement del Moianès (6,4%) i el Montsià (6,3%).

Més de la meitat dels residents a l'estranger estan inscrits a la comarca del Barcelonès (173.853). Per municipis, el 45,7% dels residents a l'estranger estan inscrits al municipi de Barcelona. El segueixen, amb proporcions més reduïdes, els municipis de l'Hospitalet (2,2%), Terrassa (2,1%) i Sabadell (2,0%).

França, que és el principal país de residència dels catalans a l'estranger, és la primera destinació de l'Aran i de 32 comarques. Argentina és la primera destinació a 6 comarques, entre les quals destaca la Noguera amb un 57,6% i el Pallars Jussà amb un 46,2%. Andorra és la primera destinació dels residents a l'estranger procedents de l'Alt Urgell (84,3%) i del Pallars Sobirà (33,6%). I Alemanya és la principal destinació dels residents a l'estranger de la comarca d'Osona, amb un 32,2% del total de residents a l’estranger.

Pel que fa al lloc de naixement, el 62,5% dels inscrits a les oficines consulars van néixer a l'estranger, el 33,3% van néixer a Catalunya i el 4,2% a la resta d'Espanya.

Durant l'any 2020, hi va haver 19.173 noves inscripcions als registres consulars, que corresponen a les altes produïdes per emigració a l'estranger, naixement, nacionalització i omissió. En relació amb l'any anterior, hi va haver un 31,8% menys de noves inscripcions. El descens de les noves inscripcions es dona amb diferents intensitats segons el continent. És especialment important a Amèrica (−47,5%) i Àfrica (−37,3%), mentre que el descens a Oceania (−31,5%), Àsia (−27,2%) i Europa (−20,2%) se situa per sota la mitjana.